Η εταιρία Vantage Towers Greece και οι συνεργάτες της, διοργανώνουν στο ξενοδοχείο The MET Hotel στη Θεσσαλονίκη στις 15 Νοεμβρίου 2023, στις 17:00, ημερίδα με τίτλο «Be Connected, Grow Smart - Elevate your Business».

Στόχος της ημερίδας είναι να αναδείξει τα οφέλη της 5G συνδεσιμότητας στο εσωτερικό των κτιρίων και τις εφαρμογές της σε ξενοδοχεία, βιομηχανίες, νοσοκομεία, επιχειρήσεις και εμπορικά κέντρα. Η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών (IoT, Artificial Intelligence) σε συνδυασμό με τα υπάρχοντα χρηματοδοτικά εργαλεία μπορεί να μετασχηματίσει κρίσιμους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας σε πιο παραγωγικούς, φιλικότερους στο περιβάλλον, ενεργειακά αποδοτικούς, με προσανατολισμό στον πελάτη και αποτελεσματική προστασία από κυβερνοεπιθέσεις. Θα παρουσιαστούν παραδείγματα εφαρμογών (use cases) και καινοτόμων λύσεων.

Η Vantage Towers Greece είναι ο πρώτος και μοναδικός ανεξάρτητος πάροχος παθητικών υποδομών στη χώρα με παρουσία σε περισσότερα από 5.280 σημεία πανελλαδικά.

The MET Hotel, Thessaloniki