ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

H Vantage Towers είναι ο πρώτος ανεξάρτητος πάροχος παθητικών υποδομών με παρουσία σε περισσότερα από 5.250 σημεία σε κάθε άκρη της Ελλάδας. Οι παθητικές υποδομές μας μπορούν να φιλοξενήσουν οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο πελάτη που επιθυμεί να εγκαταστήσει τον εξοπλισμό του στους ιστούς μας. Ήδη σήμερα πέραν των παρόχων κινητής τηλεφωνίας φιλοξενούμε επιπλέον 20 διαφορετικούς φορείς (δημόσιες υπηρεσίες, ΙοΤ παρόχους, Wireless Service Providers). Με την παροχή υπηρεσιών συνεγκατάστασης (collocation) από την εταιρεία μας σε μία κοινή υποδομή επιτυγχάνεται μειωμένο κόστος επένδυσης, μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα και λιγότερη οπτική όχληση για τους πολίτες.

Tαυτόχρονα υλοποιούμε συστήματα DAS (Distributed Antenna System) που καλύπτουν όλο τον εσωτερικό χώρο ενός κτηρίου ή ενός κτηριακού συγκροτήματος, ώστε να εξασφαλίζεται η ποιοτική και αξιόπιστη παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών σε όλους τους εσωτερικούς χώρους.

Ο ευρωπαϊκός όμιλος Vantage Towers στον οποίο ανήκουμε, με παρουσία σε 10 ευρωπαϊκές χώρες, δοκιμάζει νέες πράσινες λύσεις, όπως χρήση εναλλακτικών καυσίμων, ηλιακά πάνελ, μικροτουρμπίνες αιολικής ενέργειας και άλλα, με στόχο οι υποδομές μας να είναι όσο το δυνατόν πιο φιλικές προς το περιβάλλον.